Kontakt

For at få mere viden om de enkelte kommunernes arbejde med deres sundhedsindsatser målrettet mænd, finder man kontaktoplysninger ved at søge på den pågældende kommune på forsiden.

Er du ansat i en kommune og har du spørgsmål til kortlægningen; hvordan din kommune kan komme i gang med at få flere målrettede tilbud til mænd eller ønsker du at ændre på de opgivende kontaktoplysninger på kommunesiden, så kontakte sekretariatet i Forum for Mænds Sundhed.

Forum for Mænds Sundhed
Mie Møller Nielsen
Projektleder mail: mie@sundmand.dk