Om

Danske mænd lever 3-13 år kortere end danske kvinder. Og de er også mere ramt af alvorlige sygdomme. Dette skyldes fx at mændene opdager sygdomme for sent, og at sundhedsvæsenet ikke er opmærksomt på mændenes særlige behov. Der er derfor behov for at lave målrettede sundhedsindsatser til mænd.

Sundmand Kommuner er udarbejdet af Forum for Mænds Sundhed og er en landsdækkende kortlægning af, hvordan danske kommuner arbejder målrettet med mænds sundhed. Hjemmesiden er skabt for at gøre viden om de enkelte kommuners aktiviteter lettilgængelig for alle interesserede. Derudover skal siden være med til at motivere og inspirere andre kommuner, der endnu ikke har målrettede sundhedsindsatser til mænd, samt give mulighed for at søge viden hos andre kommuner, der allerede er godt i gang.

Siden 2018 har vi desuden kortlagt kommunernes indsatser til fædre.

Hvert år vil Forum for Mænds Sundhed gennemføre kortlægningen af kommunernes arbejde med fædre og mænds sundhed. Udviklingen og opdateringer fra den årlige kortlægning vil være at finde her på  siden.

Sundmand Kommuner viser de seneste opgørelse over hvilke kommuner, der har målrettede tilbud til mænd og fædre.

NB. sundmandkommuner.dk holdte pause i 2019 og derfor er der ikke en opgørelse over kommunernes arbejde med mænds sundhed i 2019.