Indsatser til fædre

Forum for Mænds Sundhed arbejder hele tiden for at udbrede viden om mænds sundhed og har i projektet “Far for Livet” støttet af Nordea-Fonden, et særligt fokus på det relations skabende arbejde mellem far og barn. Begrundelse for valg af fædreindsatser bygger på viden og dialog med kommunerne. Ønsket er at få et større kendskab til, hvordan der arbejdes målrettet med fædre ude i kommunerne samt at synliggøre det arbejde, der bliver gjort for fædre i kommunerne rundt om i Danmark.

Overblik over fædreindsatser

For 2022 opgørelsen over indsatser i 2021, blev der spurgt til følgende indsatstyper:

  • Events målrettet fædre og deres børn samt fædre på barsel specifikt
  • Uddeling af postkortet “Til far”, der henviser til portalen farforlivet.dk
  • Henvisning til portalen farforlivet.dk på kommunens eller sundhedsplejens hjemmeside
  • Uddeling af brugsbogen “Forældre sammen” (fysisk eller elektronisk)
  • Far‐ambassadører i sundhedsplejen
  • Screening af fædre for fødselsdepression
  • Tilbud om støtte/behandling til fædre for fødselsdepression
  • Tilbud om fædregrupper
  • Fars Legestue
  • Øvrige enkeltstående eller permanente tilbud