Indsatser til fædre

Forum for Mænds Sundhed arbejder hele tiden for at udbrede viden om mænds sundhed og har i projektet “Far for Livet” støttet af Nordea-Fonden, et særligt fokus på det relations skabende arbejde mellem far og barn. Begrundelse for valg af fædreindsatser bygger på viden og dialog med kommunerne. Ønsket er at få et større kendskab til, hvordan der arbejdes målrettet med fædre ude i kommunerne samt at synliggøre det arbejde, der bliver gjort for fædre i kommunerne rundt om i Danmark.

Overblik over fædreindsatser

For 2018 opgørelsen over indsatser i 2017, blev der spurgt til følgende indsatstyper:

  • Fars Legestue
  • Fars Køkkenskole
  • Fædregrupper
  • Fædre events
  • Screening af fædre for fødselsdepression
  • Aktiviteter til fædre med børn i 0-3 års alderen
  • Aktiviteter til fædre med børn i 4-6 års alderen