Kontakt

For mere viden om de enkelte kommuners arbejde med indsatser målrettet mænd, finder du kontaktoplysninger ved at søge på den pågældende kommune på forsiden.

Er du ansat i en kommune og har du spørgsmål til kortlægningen eller til hvordan din kommune kan komme i gang med at få flere målrettede tilbud til mænd, så kontakt sekretariatet i Forum for Mænds Sundhed på tlf.: 20 30 15 89 eller projektansvarlig Katrine Blom på e-mail: katrine.blom@regionh.dk