Hvor er der sundhed til mænd?

Sundmand Kommuner viser en opgørelse foretaget i 2021 over hvilke kommuner, der havde målrettede sundhedstilbud og aktiviteter til mænd og i hvilket omfang i perioden fra 1. januar 2020 indtil 31. maj 2021.

Kortlægningen bygger på kommunernes egne rapporterede data for indsatser i 2020. 92 af alle 98 kommuner i Danmark har indberettet til kortlægningen af sundhedstilbud i 2020, hvilket svarer til 94%. Ud af de i alt 92 rapporterede kommuner har 64 kommuner i nogen eller højere grad målrettede sundhedsindsatser for mænd.

Find forklaring på farvekoden og læs om, hvad der skal til for at blive en mandecertificeret kommune HER.

NB. Sundmandkommuner.dk holdte pause i 2019 og derfor er der ikke en opgørelse over hvordan kommunernes arbejde med mænds sundhed var i 2019.

Sundmand Kommuner i Danmark

Find kommune