Holstebro

På siden her finder man et overblik over den valgte kommunes målrettede aktiviteter indenfor fædre og mænds sundhed og status på dette. Aktiviteterne dækker over kommunens egne indrapporterede data i forbindelse med den årlige kortlægning foretaget af Forum for Mænds Sundhed. For uddybning af, hvad de enkelte kategorier dækker over, læs mere HER.

For uddybning af den enkelte kommunes aktiviteter, anbefales det at kontakte kommunen direkte.

Indikerer, at aktivitet/indsats har været udskudt/aflyst grundet corona

Permanente sundhedsindsatser
1. Rygestop specifikt for mænd
2. Mandehørm - samarbejde med frivillige og Naturstyrelsen om tilbud specifikt til mænd, der har haft kræft
Enkeltstående aktiviteter
1. Event og opslag på Facebook med fokus på mænds sundhed (MHW arrangement)

Permanente fædreindsatser
1. Ingen aktiviteter opgivet

Enkeltstående fædreaktiviteter
1. Ingen aktiviteter opgivet
Ingen aktiviteter opgivet