Aalborg

På siden her finder man et overblik over den valgte kommunes målrettede aktiviteter indenfor fædre og mænds sundhed og status på dette. Aktiviteterne dækker over kommunens egne indrapporterede data i forbindelse med den årlige kortlægning foretaget af Forum for Mænds Sundhed. For uddybning af, hvad de enkelte kategorier dækker over, læs mere HER.

For uddybning af den enkelte kommunes aktiviteter, anbefales det at kontakte kommunen direkte.

* Indikerer, at aktivitet/indsats har været udskudt/aflyst grundet corona

Permanente sundhedsindsatser
1. Rygestop kun for mænd - udendørs
2. Motionstimen - for mænd
3. Kom Videre Mand - gruppeforløb for mænd
4. Åben og Rolig Online for mænd, koncept med indlagt motion
Enkeltstående aktiviteter
1. Henviser fast til til tjekdigselvmand.dk på kommunens hjemmeside
2. Fast sektion om mænds sundhed på kommunens hjemmeside
3. Sundhedstjek for mænd* i kommunal forvaltninger (MHW aktivitet)
4. Omdeling af info materiale* bl.a. til rejsende i lufthavn (MHW aktivitet)
5. Vifte af fælles sundhedsaktiviteter* i samarbejde med Skalborg Mandeklub - rygestop, sundhedstjek og gåture (MHW aktivitet)
6. Interview og artikler om mænd, der særlig er lykkedes med livsstilsændringer

Permanente fædreindsatser
1. Screening af fædre for fødselsdepression
2. Fars Legestue

Enkeltstående fædreaktiviteter
1. Far-ambassadør
2. Uddeler postkortet "Til far", der henviser til portalen farforlivet.dk
Ingen aktiviteter opgivet