Aarhus

På siden her finder man et overblik over den valgte kommunes målrettede aktiviteter indenfor fædre og mænds sundhed og status på dette. Aktiviteterne dækker over kommunens egne indrapporterede data i forbindelse med den årlige kortlægning foretaget af Forum for Mænds Sundhed. For uddybning af, hvad de enkelte kategorier dækker over, læs mere HER.

For uddybning af den enkelte kommunes aktiviteter, anbefales det at kontakte kommunen direkte.

* Indikerer, at aktivitet/indsats har været udskudt/aflyst grundet corona

Permanente sundhedsindsatser
1. Ingen aktiviteter opgivet
Enkeltstående aktiviteter
1. Samarbejde med foreninger m.m. i udsatte boligområder (fisketure. køkkenhaver, gå-grupper m.m.)
2. Lokale mandegrupper på lokalcentre
3. Sundearbejdspladser (fokus på arbejdspladser med mange mænd)
4. Mad og bevægelseshold (fokus på at rekruttere mænd)

Permanente fædreindsatser
1. Fars Legestue

Enkeltstående fædreaktiviteter
1. Far-ambassadør
Ingen aktiviteter opgivet