Fredensborg

På siden her finder man et overblik over den valgte kommunes målrettede aktiviteter indenfor fædre og mænds sundhed og status på dette. Aktiviteterne dækker over kommunens egne indrapporterede data i forbindelse med den årlige kortlægning foretaget af Forum for Mænds Sundhed. For uddybning af, hvad de enkelte kategorier dækker over, læs mere HER.

For uddybning af den enkelte kommunes aktiviteter, anbefales det at kontakte kommunen direkte.

* Indikerer, at aktivitet/indsats har været udskudt/aflyst grundet corona

Permanente sundhedsindsatser
1. Rigtige mænd i naturen, for voksne mænd
2. FC Prostata i samarbejde med andre kommuner
Enkeltstående aktiviteter
1. Henviser fast til til tjekdigselvmand.dk på kommunens hjemmeside
2. Fast sektion om mænds sundhed på kommunens hjemmeside

Permanente fædreindsatser
1. Med far i naturen* (fædre med børn i alderen 4-8 år)
2. Fars Køkkenskole, fædre med børn i 2.- 4. klasse
3. Fars Legestue
4. Screening af fædre for fødselsdepression
5. Tilbud om støtte/behandling til fædre for fødselsdepression
6. Tilbud om fædregrupper

Enkeltstående fædreaktiviteter
1. Far-ambassadør
2. Henviser fast til Far-portalen www.farforlivet.dk på kommunens hjemmeside
Ingen aktiviteter opgivet