Frederikshavn

På siden her finder man et overblik over den valgte kommunes målrettede aktiviteter indenfor fædre og mænds sundhed og status på dette. Aktiviteterne dækker over kommunens egne indrapporterede data i forbindelse med den årlige kortlægning foretaget af Forum for Mænds Sundhed. For uddybning af, hvad de enkelte kategorier dækker over, læs mere HER.

For uddybning af den enkelte kommunes aktiviteter, anbefales det at kontakte kommunen direkte.

Permanente sundhedsindsatser
1. Samværsgruppe for mænd, Bangsbo Aktivitetscenter
2. Madhold for mænd, Rådhuscenteret
3. Mandeklub, Østervrå Aktivitetscenter
4. Mandeklub, Havkærhus
5. Madlavning for mænd, Strandby Aktivitetscenter
6. Herregrupper, Skagen Aktivitetscenter
Enkeltstående aktiviteter
1. Henviser til tjekdigselvmand.dk på kommunens hjemmeside
2. Sektion om mænds sundhed på kommunens hjemmeside

Permanente fædreindsatser
1. Screening af fædre for fødselsdepression
2. Tilbud om støtte/behandling til fædre for fødselsdepression
3. Tilbud om fædre- eller forældregrupper

Enkeltstående fædreaktiviteter
1. Far-ambassadør
2. Uddeler postkortet "Til far", der henviser til portalen farforlivet.dk
3. Henviser til portalen farforlivet.dk på kommunens eller sundhedsplejens hjemmeside
4. Arrangement for fædre i forbindelse med Verdensmålsugen
Ingen aktiviteter opgivet