Gentofte

På siden her finder man et overblik over den valgte kommunes målrettede aktiviteter indenfor fædre og mænds sundhed og status på dette. Aktiviteterne dækker over kommunens egne indrapporterede data i forbindelse med den årlige kortlægning foretaget af Forum for Mænds Sundhed. For uddybning af, hvad de enkelte kategorier dækker over, læs mere HER.

For uddybning af den enkelte kommunes aktiviteter, anbefales det at kontakte kommunen direkte.

* Indikerer, at aktivitet/indsats har været udskudt/aflyst grundet corona

Permanente sundhedsindsatser
1. Temamøde for mænd på Vangede Bibliotek og Hovebibliotek
2. Madlavning for mænd
3. Fysisk Træning - mandehold i forbindelse med overvægt
4. Floorball
5. Træningshold i forbindelse med kræftrehabilitering
6. "Vejen til det gode liv - for voksne mænd" (Hemmingway-club)
7. Foreningen af 1902 - gymnastik
Enkeltstående aktiviteter
1. Ingen aktiviteter opgivet

Permanente fædreindsatser
1. Screening af fædre for fødselsdepression

Enkeltstående fædreaktiviteter
1. Ingen aktiviteter opgivet
Ingen aktiviteter opgivet