Gladsaxe

På siden her finder man et overblik over den valgte kommunes målrettede aktiviteter indenfor fædre og mænds sundhed og status på dette. Aktiviteterne dækker over kommunens egne indrapporterede data i forbindelse med den årlige kortlægning foretaget af Forum for Mænds Sundhed. For uddybning af, hvad de enkelte kategorier dækker over, læs mere HER.

For uddybning af den enkelte kommunes aktiviteter, anbefales det at kontakte kommunen direkte.

* Indikerer, at aktivitet/indsats har været udskudt/aflyst grundet corona

Permanente sundhedsindsatser
1. Træning for mænd med blandede kræftdiagnoser
2. Træning for mænd med prostatakræft
3. Fodbold og bevægelse for mænd (tilbud for voksne ikke-bevægelsesvante mænd)
4. Gåhold, udsatte mænd med eller i risiko for diabetes eller hjertekar-sygdom
5. Rygestop - online på tyrkisk for mænd
6. Mad & Mænd (+60 mænd)
7. Madhold for enlige mænd* (+60 mænd)
8. Mandeklubben - Hemingway Club (+60 mænd)
Enkeltstående aktiviteter
1. Ingen aktiviteter opgivet

Permanente fædreindsatser
1. Screening af fædre for fødselsdepression
2. Tilbud om støtte/behandling til fædre for fødselsdepression
3. Fars Legestue
4. Tilbud om fædregrupper

Enkeltstående fædreaktiviteter
1. Henviser til portalen farforlivet.dk på kommunens eller sundhedsplejens hjemmeside
Ingen aktiviteter opgivet