Haderslev

På siden her finder man et overblik over den valgte kommunes målrettede aktiviteter indenfor fædre og mænds sundhed og status på dette. Aktiviteterne dækker over kommunens egne indrapporterede data i forbindelse med den årlige kortlægning foretaget af Forum for Mænds Sundhed. For uddybning af, hvad de enkelte kategorier dækker over, læs mere HER.

For uddybning af den enkelte kommunes aktiviteter, anbefales det at kontakte kommunen direkte.

* Indikerer, at aktivitet/indsats har været udskudt/aflyst grundet corona

Permanente sundhedsindsatser
1. Rigtige mænd - forløb for mænd med fokus på fællesskab og bevægelse
2. Mandeholdet
3. Klub for Enlige Mænd over 65 år
Enkeltstående aktiviteter
1. Henviser fast til tjekdigselvmand.dk på kommunens hjemmeside
2. Fast sektion om mænds sundhed på kommunens hjemmeside
3. Fysiske test af mandlige seniorer

Permanente fædreindsatser
1. Screening af fædre for fødselsdepression
2. Tilbud om fædregrupper
3. Fars Legestue*
4. Fars Køkkenskole*

Enkeltstående fædreaktiviteter
1. Far-ambassadør
2. Henviser fast til Far-portalen www.farforlivet.dk på kommunens hjemmeside
3. Uddeler postkortet "Til far", der henviser til www.farforlivet.dk
Ingen aktiviteter opgivet