Hedensted

På siden her finder man et overblik over den valgte kommunes målrettede aktiviteter indenfor fædre og mænds sundhed og status på dette. Aktiviteterne dækker over kommunens egne indrapporterede data i forbindelse med den årlige kortlægning foretaget af Forum for Mænds Sundhed. For uddybning af, hvad de enkelte kategorier dækker over, læs mere HER.

For uddybning af den enkelte kommunes aktiviteter, anbefales det at kontakte kommunen direkte.

* Indikerer, at aktivitet/indsats har været udskudt/aflyst grundet corona

Permanente sundhedsindsatser
1. Kom nu mand!
Enkeltstående aktiviteter
1. Rullende sundhedsbus (MHW arrangement)
2. Sundhedstjek på genbrugsstationer (MHW arrangement)

Permanente fædreindsatser
1. Screening af fædre for fødselsdepression
2. Tilbud om fædregrupper

Enkeltstående fædreaktiviteter
1. Far-ambassadør
2. Uddeler brugsbogen "Forældre sammen"
Ingen aktiviteter opgivet