Hvidovre

På siden her finder man et overblik over den valgte kommunes målrettede aktiviteter indenfor fædre og mænds sundhed og status på dette. Aktiviteterne dækker over kommunens egne indrapporterede data i forbindelse med den årlige kortlægning foretaget af Forum for Mænds Sundhed. For uddybning af, hvad de enkelte kategorier dækker over, læs mere HER.

For uddybning af den enkelte kommunes aktiviteter, anbefales det at kontakte kommunen direkte.

Permanente sundhedsindsatser
1. Naturkræfter - tilbud til mænd med kræft
Enkeltstående aktiviteter
1. Sundhedstjek af mænd, der besøger Genbrugsstationen (MHW arrangement)
2. Byvandring i Avedørelejren og Avedøresletten (MHW arrangement)
3. Cykeltur med lokal cykelforening (MHW arrangement)
4. Åbent hus i aktivitetscentret + plus en artikel i lokal avisen vedr. fællesskaber og mænds sundhed med interview af lokale mænd (MHW arrangement)
5. Bogudstilling på bibliotekerne - sådan bliver du en super (sund) mand (MHW arrangement)
6. Fællesgåtur fra Sundhedscentret (MHW arrangement)
7. Sektion om mænds sundhed på kommunens hjemmeside

Permanente fædreindsatser
1. Screening af fædre for fødselsdepression
2. Tilbud om støtte/behandling til fædre for fødselsdepression
3. Fars Legestue
4. Tilbud om fædre- eller forældregrupper

Enkeltstående fædreaktiviteter
1. Far-ambassadør
2. Uddeler postkortet "Til far", der henviser til portalen farforlivet.dk
3. Henviser til portalen farforlivet.dk på kommunens eller sundhedsplejens hjemmeside
4. Uddeler brugsbogen "Forældre sammen"
Ingen aktiviteter opgivet