Hvidovre

På siden her finder man et overblik over den valgte kommunes målrettede aktiviteter indenfor fædre og mænds sundhed og status på dette. Aktiviteterne dækker over kommunens egne indrapporterede data i forbindelse med den årlige kortlægning foretaget af Forum for Mænds Sundhed. For uddybning af, hvad de enkelte kategorier dækker over, læs mere HER.

For uddybning af den enkelte kommunes aktiviteter, anbefales det at kontakte kommunen direkte.

* Indikerer, at aktivitet/indsats har været udskudt/aflyst grundet corona

Permanente sundhedsindsatser
1. Naturkræfter (tilbud til mænd med kræft i Naturen)
Enkeltstående aktiviteter
1. Byvandring, kulturelt tilbud i Avedøre Millitærlejr (MHW aktivitet)
2. Udstilling på vores biblioteker om mænds mentale sundhed (MHW aktivitet)
3. Gåtur på vores hjertesti og social hygge efter (MHW aktivitet)
4. Cykeltur rundt i Hvidovre og social hygge efter (MHW aktivitet)
5. EM i fodbold på storskærm, mænd i alle aldre til alle arrangementer (MHW aktivitet)
6. Sundhedstest på vores Genbrugsstation, mænd i alle aldre til alle arrangementer (MHW aktivitet)

Permanente fædreindsatser
1. Screening af fædre for fødselsdepression
2. Tilbud om støtte/behandling til fædre for fødselsdepression
3. Fars Legestue
4. Tilbud om fædregrupper

Enkeltstående fædreaktiviteter
1. Far-ambassadør
2. Uddeler postkortet "Til far", der henviser til portalen farforlivet.dk
3. Henviser til portalen farforlivet.dk på kommunens eller sundhedsplejens hjemmeside
Ingen aktiviteter opgivet