Køge

På siden her finder man et overblik over den valgte kommunes målrettede aktiviteter indenfor fædre og mænds sundhed og status på dette. Aktiviteterne dækker over kommunens egne indrapporterede data i forbindelse med den årlige kortlægning foretaget af Forum for Mænds Sundhed. For uddybning af, hvad de enkelte kategorier dækker over, læs mere HER.

For uddybning af den enkelte kommunes aktiviteter, anbefales det at kontakte kommunen direkte.

* Indikerer, at aktivitet/indsats har været udskudt/aflyst grundet corona

Permanente sundhedsindsatser
1. Motion for mænd +60
2. FC prostata
3. Sund madlavning for mænd
4. Motionsfodbold for mænd
5. Hemingway klubben (netværksmøder, madhold, gå hold og samtalegrupper)
6. Seniorfitness herrehold
Enkeltstående aktiviteter
1. Ingen aktiviteter opgivet

Permanente fædreindsatser
1. Ingen aktiviteter opgivet

Enkeltstående fædreaktiviteter
1. Ingen aktiviteter opgivet
Ingen aktiviteter opgivet