Kolding

På siden her finder man et overblik over den valgte kommunes målrettede aktiviteter indenfor fædre og mænds sundhed og status på dette. Aktiviteterne dækker over kommunens egne indrapporterede data i forbindelse med den årlige kortlægning foretaget af Forum for Mænds Sundhed. For uddybning af, hvad de enkelte kategorier dækker over, læs mere HER.

For uddybning af den enkelte kommunes aktiviteter, anbefales det at kontakte kommunen direkte.

* Indikerer, at aktivitet/indsats har været udskudt/aflyst grundet corona

Permanente sundhedsindsatser
1. Ingen aktiviteter opgivet
Enkeltstående aktiviteter
1. Sundhed og fritid - fælles idrætskampagne Jyske Vestkysten og Kolding Ugeavis (MHW aktivitet)

Permanente fædreindsatser
1. Screening af fædre for fødselsdepression
2. Tilbud om fædregrupper
3. Fars Legestue

Enkeltstående fædreaktiviteter
1. Far-ambassadør
2. Henviser fast til Far-portalen www.farforlivet.dk på kommunens hjemmeside
3. Uddeler postkortet "Til far", der henviser til www.farforlivet.dk
Ingen aktiviteter opgivet