Sønderborg

På siden her finder man et overblik over den valgte kommunes målrettede aktiviteter indenfor fædre og mænds sundhed og status på dette. Aktiviteterne dækker over kommunens egne indrapporterede data i forbindelse med den årlige kortlægning foretaget af Forum for Mænds Sundhed. For uddybning af, hvad de enkelte kategorier dækker over, læs mere HER.

For uddybning af den enkelte kommunes aktiviteter, anbefales det at kontakte kommunen direkte.

* Indikerer, at aktivitet/indsats har været udskudt/aflyst grundet corona

Permanente sundhedsindsatser
1. Boot camps, fysiske aktiviteter og undervisning ift. vaneændring ift. mænds sundhed.* Et forløb over 15 uger for mænd
2. Madlavning i skoven over bål*
3. Rygestop forløb*
Enkeltstående aktiviteter
1. Henviser fast til tjekdigselvmand.dk på kommunens hjemmeside
2. Fast sektion om mænds sundhed på kommunens hjemmeside
3. Foredrag om sundhed* (MHW aktivitet)
4. Fysiske aktiviteter samt madlavning i skoven for mænd* (MHW aktivitet)
5. Royal side run*

Permanente fædreindsatser
1. Screening af fædre for fødselsdepression
2. Tilbud om støtte/behandling til fædre for fødselsdepression
3. Tilbud om fædregrupper
4. Far på færde

Enkeltstående fædreaktiviteter
1. Far-ambassadør
2. Uddeler postkortet "Til far", der henviser til www.farforlivet.dk
3. Henviser fast til Far-portalen www.farforlivet.dk på kommunens hjemmeside
Ingen aktiviteter opgivet