Viborg

På siden her finder man et overblik over den valgte kommunes målrettede aktiviteter indenfor fædre og mænds sundhed og status på dette. Aktiviteterne dækker over kommunens egne indrapporterede data i forbindelse med den årlige kortlægning foretaget af Forum for Mænds Sundhed. For uddybning af, hvad de enkelte kategorier dækker over, læs mere HER.

For uddybning af den enkelte kommunes aktiviteter, anbefales det at kontakte kommunen direkte.

* Indikerer, at aktivitet/indsats har været udskudt/aflyst grundet corona

Permanente sundhedsindsatser
1. Rigtige Mænd
2. Karlekammeret
3. Mandegruppe for mænd med kræft
4. Herreværelset
5. Kom videre mand
Enkeltstående aktiviteter
1. Henviser fast til tjekdigselvmand.dk på kommunens hjemmeside
2. Fast sektion om mænds sundhed på kommunens hjemmeside
3. Madværksted for mænd* (MHW aktivitet)
4. Rygestop for mænd* (MHW aktivitet)
5. Rygestop for mænd i naturen

Permanente fædreindsatser
1. Screening af fædre for fødselsdepression
2. Tilbud om støtte/behandling til fædre for fødselsdepression
3. Fars køkkenskole

Enkeltstående fædreaktiviteter
1. Far-ambassadør
2. Fædre og børn i naturen
Ingen aktiviteter opgivet