Vordingborg

På siden her finder man et overblik over den valgte kommunes målrettede aktiviteter indenfor fædre og mænds sundhed og status på dette. Aktiviteterne dækker over kommunens egne indrapporterede data i forbindelse med den årlige kortlægning foretaget af Forum for Mænds Sundhed. For uddybning af, hvad de enkelte kategorier dækker over, læs mere HER.

For uddybning af den enkelte kommunes aktiviteter, anbefales det at kontakte kommunen direkte.

Permanente sundhedsindsatser
1. Mænds Fællesskaber
2. Herre motionshold i Bårse klubhus
3. FATS - fra arbejdsliv til seniorliv
4. 1-2-3 det er let
Enkeltstående aktiviteter
1. Event om den gode forberedelse til seniorlivet for mænd. (MHW arrangement)
2. Fælles påskefrokost i Mænds Fællesskaber
3. Foredrag med Claus Holm og Astrid Jeppesen fra senior forskerteamet på Københavns Universitet - med tema om vigtigheden af bevægelse og trivsel i hverdagen
4. Henviser til tjekdigselvmand.dk på kommunens hjemmeside
5. Sektion om mænds sundhed på kommunens hjemmeside

Permanente fædreindsatser
1. Screening af fædre for fødselsdepression
2. Tilbud om støtte/behandling til fædre for fødselsdepression
3. Tilbud om fædre- eller forældregrupper

Enkeltstående fædreaktiviteter
1. Far-ambassadør
2. Uddeler postkortet "Til far", der henviser til portalen farforlivet.dk
3. Henviser til portalen farforlivet.dk på kommunens eller sundhedsplejens hjemmeside
4. Uddeler brugsbogen "Forældre sammen"
Ingen aktiviteter opgivet